Newyddion Diweddaraf

Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd (CCR)

Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd (CCR)

Hoffai Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fynd i’r afael â sylwadau cyfeiliornus a chamsyniol a wnaed ar ôl i’r Fargen gael ei chadarnhau ddydd Mercher diwethaf (y 1af o Fawrth).

Darllen mwy
Mae Partneriaid Awdurdodau Lleol Yn Cadarnhau Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd Gwerth £1.2 Biliwn

Mae Partneriaid Awdurdodau Lleol Yn Cadarnhau Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd Gwerth £1.2 Biliwn

Mae Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn, a allai weddnewid economi de-ddwyrain Cymru, wedi’i chadarnhau’n ffurfiol heddiw (y 1af o Fawrth, 2017) yn ystod seremoni arbennig a gynhaliwyd Ddydd Gŵyl Dewi.

Darllen mwy
Bro Morgannwg Yw’r Degfed Cyngor A’r Olaf I Gefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Bro Morgannwg Yw’r Degfed Cyngor A’r Olaf I Gefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

BYDD Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cael ei chadarnhau’n ffurfiol mewn seremoni llofnodi arbennig Ddydd Gŵyl Dewi, wrth i Gyngor Bro Morgannwg fod y degfed cyngor a’r olaf i roi’i ymrwymiad i’r rhaglen gwerth £1.2 biliwn.

Darllen mwy
Mae Cyngor Pen-y-bont Ar Ogwr Yn Cefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Mae Cyngor Pen-y-bont Ar Ogwr Yn Cefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

MAE Cabinet Rhanbarthol Cysgod Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu’r penderfyniad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi’i ymrwymiad i raglen Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen mwy
Mae Tri Yn Rhagor O Gynghorau’n Cefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Mae Tri Yn Rhagor O Gynghorau’n Cefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

MAE Cabinet Rhanbarthol Cysgod Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu’r penderfyniad heddiw (yr 31ain o Ionawr, 2017) gan Gynghorau Caerffili, Casnewydd a Thorfaen i roi’u hymrwymiad i raglen Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen mwy
Mae Cynghorau Caerdydd, Blaenau Gwent A Sir Fynwy Yn Cefnogi Cytundeb Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Mae Cynghorau Caerdydd, Blaenau Gwent A Sir Fynwy Yn Cefnogi Cytundeb Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Mae Cabinet Rhanbarthol Cysgod Cytundeb Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu’r penderfyniad gan Gynghorau Dinas Caerdydd, Sir Fynwy a Blaenau Gwent i roi’u hymrwymiad unfrydol i raglen Cytundeb Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen mwy
Mae Cabinet Rhanbarthol Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn croesawu cefnogaeth cynghorwyr

Mae Cabinet Rhanbarthol Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn croesawu cefnogaeth cynghorwyr

Mae Cabinet Rhanbarthol Cysgod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn croesawu’r penderfyniad gan Rhondda Cynon Taf ac Merthyr Tydfil Cynghorau Bwrdeistref Sirol i roi’i ymrwymiad i raglen Bargen Ddinesig 20 mlynedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen mwy
Awdurdodau Lleol Prifddinas-ranbarth Caerdydd I Bleidleisio Ar Fargen Ddinesig

Awdurdodau Lleol Prifddinas-ranbarth Caerdydd I Bleidleisio Ar Fargen Ddinesig

Ymhellach i lofnodi'r Cytundeb Penawdau’r Telerau rhwng y deg awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), yn ogystal â Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ym mis Mawrth 2016, mae’n rhaid i bob un o’r awdurdodau lleol gymeradwyo Cabinet Rhanbarthol yn ffurfiol, sy’n cynnwys arweinwyr yr awdurdodau perthnasol.

Darllen mwy
Cymeradwyo Argymhellion Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Unfrydol

Cymeradwyo Argymhellion Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Unfrydol

MAE arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cymeradwyo’n unfrydol yr adroddiad annibynnol ar y strategaeth economaidd ar gyfer De-ddwyrain Cymru yn y dyfodol.

Darllen mwy
Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n ffurfio Cabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu gwaith y Comisiwn Twf a Chystadleugarwch, a gafodd y gorchwyl o adolygu economi’r ddinas-ranbarth, ac o ddarparu argymhellion i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer datblygu’i heconomi yn y dyfodol.

Darllen mwy
Cyhoeddi Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cyhoeddi Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cyhoeddodd y comisiwn ANNIBYNNOL, a benodwyd i adolygu’r ffordd orau y gallai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) gyflawni’i huchelgais o gael twf economaidd, ei argymhellion heddiw (yr 16eg o Ragfyr).

Darllen mwy
Mae Safonau Ansawdd Bysiau’n Ennill Yng Ngwobrau Trafnidiaeth Genedlaethol Cymru

Mae Safonau Ansawdd Bysiau’n Ennill Yng Ngwobrau Trafnidiaeth Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd fod menter cludiant cyhoeddus yn ne-ddwyrain Cymru sydd â’r nod o wella gwasanaethau bysiau yn enillydd yng Ngwobrau Trafnidiaeth Genedlaethol Cymru.

Darllen mwy
Mae Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol y Fargen Ddinesig yn cyfarfod am y tro cyntaf

Mae Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol y Fargen Ddinesig yn cyfarfod am y tro cyntaf

Cyfarfu Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRTA), a sefydlwyd i gydgysylltu cynllunio a buddsoddi mewn trafnidiaeth yn y rhanbarth, yn ffurfiol am y tro cyntaf i amlinellu’r gweithredoedd sydd eu hangen i gefnogi’r Fargen Ddinesig.

Darllen mwy
Lansio Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2016 De-ddwyrain Cymru fel rhan o’r Fargen Ddinesig

Lansio Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2016 De-ddwyrain Cymru fel rhan o’r Fargen Ddinesig

Cyhoeddwyd heddiw gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi (LSkIP) De-ddwyrain Cymru yn Sgiliau Cymru y bydd yna ragor o weithredu i wireddu’r amcanion a amlinellir ym Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Darllen mwy
Mae Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am Leisiau Rhanbarthol i Ategu Canfyddiadau Adroddiad

Mae Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am Leisiau Rhanbarthol i Ategu Canfyddiadau Adroddiad

Mae Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am dystiolaeth oddi wrth gyrff rhanbarthol i ategu’i adroddiad cyfredol fel rhan o gytundeb gwerth £1.2 biliwn y Fargen Ddinesig.

Darllen mwy
Datganiad ar y Cyd a Gyhoeddir ar Ran Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Chyd-gabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Datganiad ar y Cyd a Gyhoeddir ar Ran Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Chyd-gabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cadarnhaodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns, AS, a Chyd-gabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eu cyd-ymrwymiad i sicrhau bod y rhaglen ddinesig gwerth £1.221 biliwn ar gyfer y rhanbarth yn cael ei chyflawni’n llwyddiannus ac yn gyflawn.

Darllen mwy
Mae Arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Croesawu Cyfarfod Positif â Phrif Weinidog Cymru

Mae Arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Croesawu Cyfarfod Positif â Phrif Weinidog Cymru

Croesawodd arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyfarfod ‘eithriadol o bositif’ â Phrif Weinidog Cymru heddiw (y 25ain o Orffennaf).

Darllen mwy
Lansiad Comisiwn Tŵf a Chystadleugarwch Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Lansiad Comisiwn Tŵf a Chystadleugarwch Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

MAE COMISIWN dinas-ranbarth blaenllaw wedi’i benodi i arwain datblygiad Comisiwn Twf Cyfalaf a Chystadleurwydd Caerdydd fel rhan o gytundeb Bargen Ddinesig gwerth £1.2bn.

Darllen mwy
Cynhaliodd Arweinwyr Dinas-Ranbarthau Ddigwyddiad Llwyddiannus a Ymgysylltodd â Busnesau

Cynhaliodd Arweinwyr Dinas-Ranbarthau Ddigwyddiad Llwyddiannus a Ymgysylltodd â Busnesau

MYNYCHODD mwy na 100 o arweinwyr busnesau ac academyddion o bob cwr o dde-ddwyrain Cymru ddigwyddiad am ddiwrnod cyfan i drafod sut y gallant gefnogi’r gwaith o ddatblygu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen mwy
Gwneud i Ddinas-Ranbarthau Weithio Dros Fusnes

Gwneud i Ddinas-Ranbarthau Weithio Dros Fusnes

Mae arweinwyr Dinas-Ranbarth CAERDYDD yn cynnal digwyddiad am ddiwrnod cyfan i drafod â busnesau sut y gallant gefnogi’r gwaith o ddatblygu’r ddinas-ranbarth.

Darllen mwy
Post Title

Llofnodi Bargen Ddinesig ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Llofnodwyd Bargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn ffurfiol heddiw. Dros ei hoes, disgwylir y bydd y Fargen Ddinesig yn darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd ac yn trosoleddu £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat ledled y rhanbarth.

Darllen mwy
Post Title

Cam Ymlaen Pwysig i Fargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

MAE Arweinwyr Prifddinas-ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys Arweinwyr y 10 awdurdod lleol yn ne-ddwyrain Cymru, wedi cyflwyno amlinelliad o’u cynigion ar gyfer Bargen Ddinesig i Lywodraeth y DU cyn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant.

Darllen mwy
Post Title

Arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn Croesawu Cefnogaeth y Canghellor

Croesawodd Arweinwyr Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC), yn cynnwys arweinwyr 10 awdurdod lleol yn ne-ddwyrain Cymru, gefnogaeth y Canghellor George Osbourne dros Fargen Ddinesig gwerth £1.28 biliwn i dde-ddwyrain Cymru heddiw (dydd Mercher, 24 Tachwedd).

Darllen mwy
Post Title

Cam Ymlaen Pwysig i Fargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

MAE Arweinwyr Prifddinas-ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys Arweinwyr y 10 awdurdod lleol yn ne-ddwyrain Cymru, wedi cyflwyno amlinelliad o’u cynigion ar gyfer Bargen Ddinesig i Lywodraeth y DU cyn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant.

Darllen mwy