Morlyn Llanw – Datganiad Gan Gabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae cyhoeddiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig heddiw (dydd Llun) na fydd yn cefnogi prosiect y Morlyn Llanw yn Abertawe yn eithriadol o siomedig.  Mae hwn yn golli cyfle i Dde Cymru mewn llawer o ffyrdd – o ran swyddi a gollir, o ran buddsoddiad a gollir ac o ran technoleg ar arloesedd a gollir.
“Mae’r potensial o Forlyn Llanw a’r prosiectau dilynol y mae’r cwmni sydd wrth ei wraidd wedi’u cynnig yn ormod o gyfle i’w golli.
“Byddem yn annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ailystyried ei phenderfyniad, neu am i ddatrysiadau eraill gael eu canfod i sicrhau y daw’r prosiect hwn yn realiti.”