Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Mae Cabinet Dinesig Prifddinas Caerdydd yn croesawu ymrwymiad estynedig gan Lywodraethau’r DU a Chymru

Gwnaeth Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) mae gan groesawu’r ymrwymiad estynedig a roddwyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru i weithredu Bargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen Mwy

Morlyn Llanw – Datganiad Gan Gabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf...

Darllen Mwy