Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cael Diweddariad ar Ffowndri Lled-ddargludydd Cyfansawdd

Bron i flwyddyn ar ôl y digwyddiad hanesyddol o lofnodi i gefnogi clwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd cyntaf y byd yn ne-ddwyrain Cymru, fe ddangoswyd i aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 26ain o Fawrth) sut mae cyllid y Fargen Ddinesig wedi’i fuddsoddi.

Darllen Mwy

Mae Cabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd Yn Croesawu Cytundeb Gwerth £6 Miliwn i Gyllido Rhaglenni Cysylltedd De-ddwyrain Cymru

Croesawodd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw y penderfyniad gan yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon i gymeradwyo cynnig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd am £6 miliwn o gyllid oddi wrth Gronfa Her Ffibr Llawn Ton 2 Leol i alluogi gwell cysylltedd digidol yn ne-ddwyrain Cymru.

Darllen Mwy