Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Metro De Cymru – yr hyn y mae angen iddo ddigwydd yn awr

Metro De Cymru gwerth £738 miliwn yw canolbwynt Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Yma, mae Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y Cynghorydd Andrew Morgan, yn amlinellu’r hyn y mae’n rhaid i’r prosiect ei gyflawni.

Darllen Mwy

Contract Metro De Cymru A Rhwydwaith Cymru A’r Gororau

Fe wnaeth Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 4ydd o Fehefin) longyfarch Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru am gwblhau’r broses gaffael yn llwyddiannus, proses fydd yn gweld y fenter ar y cyd gan KeolisAmey yn cynllunio, yn cyflawni ac yn gweithredu Metro De Cymru.

Darllen Mwy