Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Metro De Cymru A Rhwydwaith Cymru A’r Gororau

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw (y 23ain o Fai) ei bwriad i ddyfarnu’r contract ar gyfer cynllunio, darparu a gweithredu Metro De Cymru – sef elfen allweddol o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – i KeolisAmey.

Darllen Mwy

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cefnogi Cynnig am Bencadlys Newydd i Sianel 4

Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi rhoi’i gefnogaeth i gynnig Caerdydd i roi cartref i bencadlys newydd ar gyfer Sianel 4.

Darllen Mwy